czwartek, 29 listopada 2012

Słabe strony karania


Karanie, choć czasem bywa skuteczne, musi być stosowane umiejętnie.
Zbyt częste i niewłaściwe wykorzystanie kar może przynieść efekt odwrotny do 
zamierzonego - zamiast wygaszać niepożądane zachowania, wzmacniają je. 

Słabe strony karania:

umienie bywa doraźne,
może wzmacniać niewłaściwe zachowania,
często stosowane prowadzi do przyzwyczajenia i wymusza eskalację surowości,
reakcją może być karanie dorosłego – agresja, bunt lub przeciwnie – lęk,
może wywoływać „przenoszenie agresji”,
źle stosowane może prowadzić do frustracji, poczucia krzywdy, obniżenia autorytetu,
kary działają najlepiej na tych, którzy ich nie potrzebują,
utrudniają zrozumienie prawdziwych problemów dziecka,
motywują do unikania osoby karzącej lub sytuacji.

poniedziałek, 26 marca 2012

Konspekt a senariusz lekcji

Scenariusz lekcji zawiera informacje na temat organizacji zajęć i szczegółowy opis ich realizacji - dokładnie przedstawia, co mówi i robi nauczyciel, jego interakcje z uczniami, z zaznaczeniem czasu potrzebnego na każdy etap. Scenariusz lekcji powinien opisywać wszystkie ważne czynności nauczyciela i uczniów w trakcie realizacji procesów dydaktycznych na danej lekcji. Ważne jest, aby zawierał on takie wskazówki, które umożliwią w miarę dokładne odzwierciedlenie idei zakładanych dla danej lekcji, które pozwolą dobrze wykorzystać dostępne „instrumentarium" dla realizacji zakładanych celów.

Konspekt odnosimy do określonej formy nauczania, czyli lekcji, wycieczki, wykładu, zajęć pozalekcyjnych itd. Stąd dla jednoznacznego określenia rodzaju opracowania metodycznego poszczególne opracowania określamy jako konspekt lekcji, konspekt wycieczki itd.

czwartek, 7 kwietnia 2011

Współczesny nauczyciel-ideał i rzeczywistość


Zakład Pedagogiki

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach organizuje

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL – IDEAŁ I RZECZYWISTOŚĆ”

w dniach 30-31 maja 2011 roku

pod honorowym patronatem

JM Rektora AWF w Katowicach prof. dra hab. Zbigniewa Waśkiewicza

oraz

Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Dokonująca się reforma programów i koncepcji nauczania w szkolnictwie zakłada podwyższenie jakości kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Nie da się tego dokonać bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli do realizacji stawianych przed nimi zadań. Konferencja ma na celu zaprezentowanie wyników badań i rozważań pedeutologicznych na miarę wyzwań edukacji XXI wieku, dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji związanej z wdrażaniem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ale również wyznaczenie nowych zadań, zasad i form pracy pedagogicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nauczycieli, pedagogów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz inne osoby zainteresowane edukacją w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wystąpienia uczestników konferencji po ich zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy i uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów będą opublikowane w wydawnictwie monograficznym (3 pkt).

Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk – przewodniczący, prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek, dr hab. Marian Kapica, prof. PWSZ Racibórz,

dr hab. Anna Karpińska prof. UWB, dr hab. Janusz Morbitzer prof. UP, prof. dr hab. Mirosław Ponczek, dr hab. Teresa Socha prof. AWF Katowice, prof. dr hab. Jan Ślężyński

Komitet Organizacyjny: dr Joanna Ogrodnik (przewodnicząca), dr Ewa Przybyła,

mgr Elżbieta Schabowska.

Problematyka konferencji:

1. Osobowość i kompetencje nauczyciela.

2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli na miarę potrzeb zreformowanej szkoły.

Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela.

3. Zadania i powinności nauczyciela i wychowawcy.

Problemy i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Proces kształcenia i wychowania w aspekcie edukacji jutra

5. Nauczyciel wychowania fizycznego wobec wyzwań współczesności.

Rola nauczyciela wychowania fizycznego jako edukatora zdrowia.

Termin konferencji: 30-31 maja 2011 r.

Miejsce konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

ul.Mikołowska 72 a.

E-mail: konf.pedagogika@awf.katowice.pl

Informacja o konferencji dostępne na stronie internetowej: www.pedagogika.awf.katowice.pl


niedziela, 10 października 2010

Autyzm

Film, który pokazuje, że zawsze trzeba mieć wiarę w dziecko i jego zdolności.

środa, 29 września 2010

Niekonwencjonalna lekcja

W nauczaniu chodzi o to, by uczniowie jak najwięcej przyswoili nie czując przy tym uciążliwości samego procesu. Kluczem do tego jest niekonwencjonalna lekcja, taka którą uczniowie zapamiętają na długie lata. Zachęcam Cię Nauczycielu do tworzenia takich właśnie lekcji. To uchroni Cię przed rutyną, a uczniów przed nudą i zniechęceniem. Z pewnością ich zaskoczy, da wiele radości, a TY sam zyskasz ich sympatię i uznanie. Może nawet uda Ci się ich naprawdę zainteresować Twoim przedmiotem... Czego więcej chcieć?! Życzę powodzenia w niekonwencjonalnym myśleniu i tworzeniu.

piątek, 5 lutego 2010

Objawy krzywdzenia dzieciKiedy media donoszą o kolejnym pobitym, maltretowanym, a nawet zabitym dziecku, pierwsza myśl jaka przychodzi mi do głowy to ta, że tej tragedii z pewnością można było uniknąć. Często reakcja, zainteresowanie i interwencja osób z zewnątrz, mogłaby temu zapobiec. Dziś podaję objawy krzywdzenia dzieci, które powinny wzbudzić naszą czujność.

Fizyczne objawy przemocy

Sińce i obrzęki na twarzy, ramionach, klatce piersiowej, plecach, pod pachami, po wewnętrznej stronie ud i ramion

Otarcia naskórka po wewnętrznych stronach kończyn, pod pachami, na żebrach i plecach

Krwawe pręgi i regularne przebarwienia skóry na plecach, pośladkach, na nogach, stopach, dłoniach, krwawe plamy na bieliźnie

Obrzęki na dłoniach i stopach

Widoczna trudność w chodzeniu lub siadaniu

Nietypowe ślady po oparzeniach (np. punktowe po gaszeniu papierosów na skórze, oparzenia na stopach małego dziecka

Blizny na ciele, blizny za uszami, na głowie, trwałe ubytki włosów (powstałe po wyrwaniu włosów razem ze skórą)

Częste złamania kości

Ospałość, apatia, brak koncentracji

Reakcje regresyjne np. brak kontroli fizjologicznej

Reakcje kompulsywne – ssanie palca, obgryzanie paznokci

Skarżenie się na częste bóle głowy lub brzucha


Społeczne objawy przemocy

Bójki z innymi dziećmi, wzrost agresywności w sytuacjach niekontrolowanych lub nie zagrożonych karą

Zobojętnienie na karę

Drażliwość, złośliwość, hałaśliwość w zabawach grupowych

Brak dystansu wobec dorosłych oraz odrzucanie innych osób znaczących w otoczeniu (dziadków, sąs Kurczowe trzymanie się rodzica, szczególnie w wypadku małego dziecka

Uzależnienie od agresora

Ucieczki z domu

Niszczenie sprzętów i przedmiotów

Krnąbrność, opór, negatywne nastawienie

Nieposłuszeństwo wobec większości osób, które nie stanowią zagrożenia


Emocjonalne objawy przemocy

Wzrost napięcia emocjonalnego

Wzmożona czujność, niezdolność do rozluźnienia

Wzrost lęku, niepokoju

Brak żywej reakcji w sytuacjach, które u innych dzieci wywołują płacz

Tłumiony płacz lub ciche popłakiwanie w ukryciu

Niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości

Poczucie odrzucenia, opuszczenia

Wycofanie, skłonność do izolacji

Chroniczny smutek, depresja

Wzrost natręctw, tików, przyruchów