niedziela, 13 września 2015

piątek, 7 listopada 2014

Rozwijanie kreatywności u dzieci

Zamiast odtwórczych zadań, warto dzieciom dać takie, które będą rozwijały oryginalne myślenie i kreatywność. To prawdziwa gimnastyka dla mózgu. Dzisiaj propozycja dla młodszych dzieci. Na kartce należy narysować 12 kółek. Zadaniem dziecka jest dorysować coś do każdego z nich,  tak aby powstało 12 obrazków

sobota, 1 listopada 2014

Konsekwencja nauczyciela

"Konsekwentne podejście do kontrolowania zachowań uczniów, wiąże się z tym, że uczniowie zdają sobie sprawę z tego, co się stanie, jeśli złamią ustalone zasady, i równie dobrze wiedzą, co będzie, jeśli postąpią zgodnie z regułami.Uważają cię za osobę uczciwą i przewidywalną. Wchodząc do twojej klasy wiedzą, czego mogą się spodziewać.Co więcej, są pewni, że ich zachowanie będzie miało bezpośredni wpływ na twoje reakcje. Klimat konsekwencji i dobrego kierowania klasą, jaki tworzysz, gwarantuje uczniom bezpieczne i przewidywalne środowisko uczenia się."

Paul Dix, Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczycieli, PWN 2013.

Kompetencje nauczyciela i wychowawcy

W literaturze istnieje wiele podziałów nauczycielskich kompetencji. Tutaj skupimy się na tych, które zaproponowała Hanna Hammer, Autorka dzieli je na:

 1. Kompetencje specjalistyczne
  • wiedza dotycząca zagadnień wychowania
  • umiejętność korzystania z fachowej literatury
  • umiejętność doboru odpowiednich form doskonalenia zawodowego
  • umiejętność korzystania z własnego doświadczenia
 2. Kompetencje dydaktyczne
  • umiejętność planowania godzin wychowawczych
  • umiejętność kierowania klasą
  • zachęcanie uczniów do aktywności
  • umiejętność kontaktowania się z rodzicami
  • umiejętność wykorzystywania pomocy audiowizualnych
 3. Kompetencje psychologiczne
  • umiejętności społeczne m.in. wpływania na innych, negocjowania
  • umiejętność komunikacji interpersonalnej i właściwej interpretacji rzeczywistości
  • umiejętności terapeutyczne - słuchania, reagowania, poznawania środowiska ucznia
  • kompetencje emocjonalne - kontrolowanie emocji i stresu
  • kreatywność
  • elastyczność w dostosowywaniu stylu kierowania do dojrzałości uczniów.