piątek, 8 maja 2009

Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego

  1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
  2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
  3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
  4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Źródło: J. Pielachowski, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze, opinie, Wasze doświadczenia